Kontakt Flappe öffnen
Spoločenská zodpovednosť

Prieskum angažovanosti zamestnancov

Našou snahou je vytvoriť také pracovisko, kde sa všetci naši zamestnanci cítia spokojní a cenení. V rámci tohto nášho neustáleho úsilia pravidelne organizujeme prieskum zameraný na morálku na pracovisku s cieľom predchádzať fluktuácii zamestnancov. 

Náš celosvetový zamestnanecký prieskum nám umožňuje nielen vyhodnotiť celkovú angažovanosť zamestnancov, ale aj promptne riešiť problémy, ktoré môžu vplývať na konkrétne oddelenie alebo na konkrétneho jednotlivca. Výsledky prieskumu sa odovzdávajú vedeniu spoločnosti spolu s návrhmi na konkrétne opatrenia na zlepšenie stavu, ktorých realizácia sa neustále kontroluje. Keďže ľudia sú naším najväčším aktívom, ich názory nás zaujímajú. 

Témy prieskumu

  • Všeobecná spokojnosť
  • Spôsoby komunikácie
  • IT systémy a podpora každodennej práce
  • Kariérne vyhliadky a možnosti osobného rozvoja
  • Spôsoby riadenia