Kontakt Flappe öffnen
Социални фактори

Анкета за удовлетвореност на служителите

Ние се стремим да създадем работно място, където всички наши служители се чувстват комфортно и са оценени. Като част от тези постоянни усилия, ние редовно провеждаме проучвания за поведение на работното място и предотвратяване на нежелано текучество.

Проучванията сред служителите ни по целия свят дават шанс да оценим не само цялостната ангажираност на служителите, но и бързо да адресираме проблеми, които може да засягат конкретен отдел или лице. След проучването резултатите се представят на ръководството с конкретни действия за подобряване, които непрекъснато се проследяват. Вслушваме се в нашите хора, защото те са най-големият ни актив.

Основни теми в анкетата 

  • Обща удовлетвореност 
  • Стилове на общуване 
  • IT системи за подобряване на ежедневните работни процеси 
  • Перспективи за кариерно развитие 
  • Стилове на управление