Kontakt Flappe öffnen
Општествена одговорност

Анкета за ангажирање на вработени

Ние се стремиме да создадеме работно место каде што сите наши вработени се чувствуваат удобно и ценети. Како дел од овој континуиран напор, ние редовно спроведуваме анкети за да го решиме моралот на работното место и да спречиме несакани флуктации.

Нашите глобални анкети за вработените ни даваат шанса да го оцениме не само целокупниот ангажман на вработените, туку и брзо да ги решиме прашањата што можат да влијаат на одреден оддел или поединец. По истражувањето, резултатите се презентираат на менаџментот со конкретни акции за подобрување, кои постојано се следат. Имаме слух за нашите луѓе, бидејќи тие се најголемиот адут.

Теми опфатени во анкетата

  • Општо задоволство
  • Стилови на комуникација
  • ИТ системи за поддршка на секојдневниот бизнис
  • Перспективи за кариера и развој
  • Стилови на управување