Kontakt Flappe öffnen
Družbena odgovornost

Anketa o zadovoljstvu zaposlenih

Prizadevamo si, da bi svojim zaposlenim zagotovili delovno okolje, v katerem bi se dobro počutili ter čutili, da je njihovo delo cenjeno. Zato izvajamo redne ankete za merjenje organizacijske klime, s čimer želimo preprečiti nezaželeno fluktuacijo zaposlenih. 

S pomočjo anket, ki jih izpolnjujejo zaposleni na nivoju celotne skupine, lahko ocenimo splošno zadovoljstvo zaposlenih ter hitro zaznamo težave na posameznem oddelku ali delovnem mestu. Nato se vodstvu predstavijo rezultati in konkretni ukrepi za izboljšavo, katerih izvajanje tudi redno spremljamo. Našim zaposlenim z veseljem prisluhnemo, saj so naše največje bogastvo. 

Področja, ki jih obravnavamo v anketi

  • Splošno zadovoljstvo
  • Načini komunikacije
  • IT sistemi, ki jih uporabljamo pri vsakodnevnem delu
  • Karierne in razvojne možnosti
  • Načini vodenja