Kontakt Flappe öffnen
Създаваме устойчиви подобрения отвъд националните и културни граници

Екологични, Социални и Корпоративни фактори (ESG)

 Устойчивото развитие е неразделна част от нашите работни процеси и бизнес принципи. Ние сме ангажирани с опазването на околната среда и предотвратяването на отрицателно влияние върху нея, винаги когато е възможно. Водени от основната ни ценност „приемаме го лично“ си поставихме за цел да намалим въглеродния си отпечатък и да ускорим прехода към екологични транспортни и логистични технологии.

Нашият ангажимент за устойчивост, прозрачност и успех е  заложен в бизнес модела ни и взаимодействието ни с нашите общности. Стремим се да намираме взаимноизгодни решения във всичко, което правим за нашите служители, партньори, клиенти, компания, общност и околната среда.