Kontakt Flappe öffnen
Научете повече

SPOT

Системата SPOT Visibility & Collaboration опростява потока от комуникации и информация по веригата на доставки.

От снабдяването до производството, транспорта, складовото управление и дистрибуцията SPOT обединява всички участващи страни на една платформа за ефективна комуникация и оптимизирани процеси.

SPOT осигурява прозрачност по цялата верига на доставки и опростява комуникацията, за да насърчава бързите и ориентирани към резултати решения. Системният информационен поток и уведомленията за несъответствия гарантират качеството на процеса, надеждността на доставките и ефективността на разходите. SPOT лесно може да бъде свързан към Вашите системи и е достъпен от всяко работно или мобилно устройство.

Насладете се на пълна прозрачност и отведете  логистиката си на следващо ниво със SPOT!

Повече информация: www.spotworx.com