Kontakt Flappe öffnen
Odvetvia

Automobilový priemysel a náhradné diely

Ponúkame flexibilné riešenia pre dodávky just-in-time (JIT) a just-in-sequence (JIS), služby týkajúce sa náhradných dielov, optimalizáciu nákladnej dopravy, prepravu nebezpečného tovaru, rôzne možnosti balenia a špecializované sklady pre automobilový priemysel s množstvom služieb s pridanou hodnotou. Naše vysoko kvalifikované tímy poskytujú rýchlosť a 24-hodinovú servisnú službu pre časovo citlivé zásielky v automobilovom priemysle.

Podporujeme všetky aspekty vášho automobilového dodávateľského reťazca, od inbound logistiky a distribúcie náhradných dielov až po dopravu vozidiel. Integrácia VDA dát zaručuje rýchlu a efektívnu manipuláciu. Flexibilne prispôsobujeme naše procesy vašim špecifickým požiadavkám, ako aj neustále sa meniacim podmienkam v dodávateľskom reťazci.

Naše profesionálne tímy naplánujú všetky procesy v dostatočnom časovom predstihu, pretože vedia, že dôsledná príprava je nevyhnutná na predchádzanie oneskoreniam, a aby boli dodržané najdôležitejšie časové rámce na vyzdvihnutie a dodanie. Sem patrí príprava všetkých potrebných prepravných dokumentov, predbežná rezervácia objemov s leteckými spoločnosťami, predbežné plánovanie s dopravcami a úzky kontakt so všetkými zúčastnenými dodávateľmi a prepravcami, aby boli schopní rýchlo reagovať na zmeny a fluktuácie. Kvalita procesov je zabezpečená našimi internými pracovnými postupmi, v ktorých sú uvedené všetky príslušné pokyny pre manipuláciu a časové rámce. Vďaka automatizovaným správam o nesúlade dostanú všetky strany informácie, ktoré potrebujú, aby našli rýchle riešenia.