Kontakt Flappe öffnen
Technológie

SPOT

Platforma „SPOT Visibility & Collaboration" zjednodušuje tok komunikácie, informácií a tovaru v rámci dodávateľského reťazca.

Od obstarávania až po výrobu, dopravu, skladový manažment a distribúciu SPOT spája všetky zúčastnené strany na jednej platforme pre efektívnu komunikáciu a optimalizované procesy.

SPOT poskytuje prehľadnosť v celom dodávateľskom reťazci a zjednodušuje komunikáciu s cieľom podporiť rýchle rozhodnutia a riešenia. Systémové pracovné postupy a oznámenia o nezrovnalostiach zabezpečujú kvalitu procesu, spoľahlivosť dodávania a nákladovú efektívnosť. SPOT je ľahko pripojiteľný k vašim systémom a je prístupný z ľubovoľného počítača alebo mobilného zariadenia.

Vychutnajte si úplnú transparentnosť a priveďte svoju logistiku na ďalšiu úroveň so SPOTom!

Viac informácií na:www.spotworx.com