Kontakt Flappe öffnen
Vytváranie udržateľných zlepšení prekračujúcich národné a kultúrne hranice

Životné prostredie, spoločenská zodpovednosť a zodpovedné riadenie (ESG)

Udržateľnosť tvorí neoddeliteľnú súčasť našich operácií a princípov nášho podnikania. Sme odhodlaní chrániť životné prostredie a predchádzať negatívnym dopadom na životnom prostredí, kedykoľvek je to možné. Na základe našej základnej hodnoty „we take it personally“ sme si stanovili ciele znížiť našu uhlíkovú stopu a urýchliť prechod k ekologickým dopravným a logistickým technológiám.

 

Náš záväzok k udržateľnosti, transparentnosti a prosperite sa vzťahuje aj na spôsob, akým vykonávame svoju podnikateľskú činnosť a komunikujeme s našimi komunitami. Vo všetkom, čo robíme, sa snažíme nachádzať vzájomne výhodné riešenia pre našich zamestnancov, partnerov, zákazníkov, firmu, komunitu a životné prostredie.