Kontakt Flappe öffnen
Vytváření udržitelných zlepšení překračujících národní a kulturní hranice

Společenská odpovědnost a ekologická udržitelnost (ESG)

Udržitelnost tvoří nedílnou součást našich operací a principů našeho podnikání. Jsme odhodláni chránit životní prostředí a předcházet negativním dopadům na životní prostředí, kdykoli je to proveditelné. Na základě naší klíčové hodnoty „bereme to osobně“ jsme si stanovili cíle snížit naši uhlíkovou stopu a urychlit přechod k ekologickým dopravním a logistickým technologiím.

Náš závazek k udržitelnosti, transparentnosti a prosperitě se vztahuje i na způsob, jakým vykonáváme svou podnikatelskou činnost a komunikujeme s našimi komunitami. Ve všem, co děláme, se snažíme nacházet vzájemně výhodná řešení pro naše zaměstnance, partnery, zákazníky, podnik, komunitu a životní prostředí.