Kontakt Flappe öffnen
Společnost

Historie

Společnost cargo-partner je nedílnou součástí mezinárodního spedičího trhu už více než tři desetiletí. Byla založena v roce 1983 ve Vídni jako specialista na leteckou přepravu a brzy expandovala na ostatní trhy a do jiných přepravních režimů. Rozvíjela se v oblasti informačních technologií a udržitelných logistických řešení.

1983–1993: Od letecké přepravy po integrované logistické koncepty

Po založení v roce 1983 jsme působili jako specialisté na leteckou přepravu ve Vídni, ale brzy jsme zjistili, že na trhu existuje i poptávka po efektivních řešeních námořní přepravy a komplexních logistických službách. Začali jsme rozšiřovat svou odbornost a portfolio služeb a brzy jsme dokázali poskytovat integrovaná letecká a námořní řešení pro přepravu zboží, podporovaná rozrůstající se sítí partnerů z kamionové dopravy.

 

1983–2000: Silný start v Evropě

cargo-partner považoval vždy Vídeň za centrum s ideální polohou v srdci Evropy. Naše expanze do východní Evropy byla logickým krokem. V roce 1993 jsme zahájili expanzi do Bratislavy, Prahy a Budapešti a následně do dalších hlavních měst ve východní Evropě. Když se Evropská unie rozrostla o další východoevropské státy, založili jsme pobočky v Německu a státech Beneluxu, abychom dosáhli optimálního pokrytí trhu. Se založením pobočky v Polsku, jedné z největších národních ekonomik ve východní Evropě, se nám otevřel další důležitý trh. Kromě toho jsme se dokázali prosadit i ve Slovinsku, Chorvatsku, Rumunsku, Bulharsku, Srbsku a Bosně.

 

2000: Průkopnictví v oblasti info-logistiky – SPOT

Nové milénium jsme přivítali implementací platformy SPOT Visibility & Collaboration, která nám slouží k managementu přepravy a dodavatelského řetězce. Informační logistika se brzy stala základním kamenem naší organizace, udělali jsme rapidní pokrok v oblasti digitalizace a udržovali se na špičce v technologických inovacích.

 

2001: První pobočka v USA

V roce 2001 jsme v New Yorku otevřeli svou první americkou pobočku motivovanou snahou prohloubit své know-how a být blíže našim zákazníkům na tomto trhu. O deset let později jsme založili pobočku v Chicagu, která se brzy stala naším hlavním centrem pro veškeré naše aktivity na americkém Středozápadě. Od té doby jsme otevřeli i další pobočky v Los Angeles, Houstonu, Clarkswille a naši síť doplňují vysoce kvalifikovaní partneři, abychom mohli nabídnout maximální pokrytí.

 

2004: Expanze do Asie, kontinentu 21. století

„Otevřete náruč změnám, ale neopouštějte své hodnoty.“ Tato slova Dalai Lamy symbolizují naši expanzi do Asie. Předvídali jsme, že obchod mezi evropskými a asijskými trhy bude našemu odvětví v následujících desetiletích dominovat, a proto jsme podnikli první krok v expanzi na Dálný východ a otevřeli v roce 2004 pobočku na Tchaj-wanu. Ve stejném roce jsme otevřeli i první kanceláře v Číně a v letech 2007 a 2008 pak v Indii, Thajsku a Singapuru. Dnes provozujeme pobočky i v Jižní Koreji, na Srí Lance, v Malajsii, Bangladéši, Indonésii, Vietnamu a Myanmaru. Usilujeme o přijetí kultury a mentality každé země, zároveň o udržování a posilování hodnot cargo-partner.

 

2006: Posilování našeho zaměření na enviromentální logistiku

Logistické odvětví je extrémně konkurenční, a zároveň úzce spjato s životním prostředím. Jsme si vědomi své odpovědnosti a neustále podnikáme aktivní kroky, abychom bránili globálnímu oteplování. V roce 2006 jsme založili organizace „Environmental cargo-partners“, abychom mohli podporovat naši víru v ekologicky udržitelnou logistiku a iniciovali jsme praktické kroky na podporu rozvoje inovativních technologií snižujících množství škodlivých látek. Investujeme do inovací, protože je považujeme za nejlepší způsob dosažení dlouhodobého pozitivního vlivu. V odvětví, kde je obvyklé tyto kroky odkládat, usilujeme o to, abychom inspirovali ostatní k následování našeho vzoru.

 

2016: Vstup do budoucnosti info-logistiky

V roce 2016 jsme podnikly dva významné kroky k upevnění naší pozice lídra v poskytování informační logistiky a posílili jsme své odhodlání poskytovat výjimečně kvalitní služby v celém dodavatelském řetězci. Na podzim roku 2016 jsme spustili cargo-partner platformu Road Carrier. Tato platforma zjednodušuje vyhledávání dostupných kapacit vozidel a usnadňuje komunikaci a informační management, což zajišťuje kvalitu, minimalizuje jízdy prázdných vozů a optimalizuje ceny. Ve stejnou dobu jsme začali zavádět aktualizovanou verzi platformy SPOT pro přehlednost a spolupráci. Konečná implementace nového systému SPOT byla dokončena na jaře roku 2017 s vynikající zpětnou vazbou od našich klientů a partnerů po celém světě.

 

2018: Zavedení smluvní logistiky jako třetího hlavního pilíře

V několika uplynulých letech jsme se silně zaměřili na expanzi naší celosvětové sítě skladů a logistických kompetencí jako třetího hlavního pilíře vedle letecké a námořní dopravy. S našimi neustále rostoucími skladovými kapacitami v Evropě, Asii a USA pokrýváme všechna důležitá centra a vytváříme pevný základ pro podporu mezinárodních výrobních a distribučních sítí našich zákazníků. Díky našim vybraným partnerům pro silniční dopravu a službu balíkových zásilek můžeme nabídnout komplexní balíček služeb. Naši klienti se stále více spoléhají na naše skladová řešení na míru, mají prospěch plynoucí z úzké spolupráce, přesně koordinovaných procesů a inovativních nástrojů IT, které zajistí maximální efektivitu jejich celosvětových logistických operací.


„Bereme to osobně.“
Poskytujeme svým klientům lépší služby než ostatní
s vášní pro dokonalost!