Kontakt Flappe öffnen
Životné prostredie, spoločenská zodpovednosť a zodpovedné riadenie (ESG)

Posun vpred k udržateľnej logistike

Chápeme dopad, ktorý má náš priemysel na životné prostredie a zmenu klímy. S ohľadom na to sme vynaložili veľké úsilie na investovanie do alternatív šetrných k životnému prostrediu, stanovili sme emisné ciele na zníženie našej uhlíkovej stopy a našim zákazníkom pomáhame sledovať a znižovať ich dopady na životné prostredie.

Naša cesta k zmene

Naše prísne postupy pre zabezpečovanie kvality zaisťujú, že sa snažíme spolupracovať s dopravcami, ktorí spĺňajú tie najvyššie štandardy, pokiaľ ide o ekologické dopravné technológie. Okrem toho sponzorujeme výskumné iniciatívy pre návrh a implementáciu nových technológií, ako sú lietadlá s nízkou spotrebou paliva a elektrické nákladné vozidlá.

Naša cesta vpred

Podľa kritérií Protokolu o skleníkových plynoch (GHG) sme si stanovili emisné ciele, ktoré zamedzujú globálnemu otepleniu o viac než 2°C. Implementáciou celofiremného nástroja pre zber a analýzu dát o udržateľnosti získavame transparentnosť v našich dátach, jednoducho riadime pracovné toky pre zber a overovanie dát a zaisťujeme efektívne podávanie správ vrcholovému vedeniu a externým zúčastneným stranám.

Ciele v oblasti emisií do roku 2030

Stanovili sme si ambiciózne ciele, aby sme do roku 2030 výrazne znížili našu uhlíkovú stopu. Zistite viac o tom, ako robíme proaktívne kroky ku zníženiu našich priamych a nepriamych emisií skleníkových plynov.

ZISTIŤ VIAC