Kontakt Flappe öffnen
Zodpovednosť za životné prostredie, spoločenská zodpovednosť a zodpovedné riadenie

Pomáhame miestnym komunitám, v ktorých žijeme.

Sme hrdí na to, že na pracoviskách vytvárame kultúru, v ktorej sa zamestnanci cítia cenení a akceptovaní. Okrem toho považujeme za potrebné pomáhať miestnym komunitám a vytvárať príležitosti pre budúce generácie. 

Ľudia sú u nás na prvom mieste.

Medzi úspechy, ktoré sme za posledné roky dosiahli, patria aj úžasné ženy a úžasní muži, ktorí pre našich obchodných partnerov urobia všetko, čo je v ich silách. Naša „túžba po excelentnosti“ a náš cieľ „byť lepšími než ostatní“ znamenajú, že pre našich zamestnancov vytvárame takú pracovnú atmosféru, v ktorej sa môžu rozvíjať, cítiť sa spokojní a cenení.

Pomáhame našim miestnym komunitám.

Už niekoľko rokov s hrdosťou podporujeme neziskovú organizáciu „Jugend Eine Welt“, ako aj iné projekty, ktoré vytvárajú možnosti pre trvalo udržateľný rozvoj a poskytujú pomoc ľuďom v núdzi po celom svete.