Kontakt Flappe öffnen
Spoločenská zodpovednosť

Akadémia cargo-partner

Všetkými oblasťami našej práce sa prelína naša „túžba po dokonalosti“. S týmto vedomím sme zriadili akadémiu spoločnosti cargo-partner, kde sa môžu naši zamestnanci na celom svete neustále vzdelávať a rásť spolu s nami. 

Na živých seminároch skombinovaných s video nahrávkami sedení a online kurzami môžu naši zamestnanci získavať znalosti o širokej škále tém súvisiacich s ich prácou a spoločnosťou cargo-partner ako celku. Vďaka Akadémii cargo-partner môžeme všetkým našim zamestnancom už od prvého dňa ich práce v našej spoločnosti poskytovať stále sa rozširujúci zdroj poznatkov, počnúc našimi backendovými nástrojmi a nástrojmi na zdieľanie súborov a končiac témami špecifickými pre naše odvetvie a stratégiami predaja.