Kontakt Flappe öffnen
Договорна логистика

Дополнителни услуги

Во нашите логистички центри ширум светот нудиме сеопфатен избор на дополнителни услуги, од преземање и пакување палети, кутии и поединечни артикли до препакување, етикетирање, неутрализирање, сортирање и спроведување проверки на квалитетот.

Вашето лице за контакт со карго-партнер управува со сите логистички процеси за вас, без разлика од каде ги добивате, складирате и дистрибуирате вашите стоки. На овој начин  имате корист од едноставна комуникација и непречено ракување во сите ваши логистички проекти.

Современите системи за скенирање и автоматското преземање на стоката обезбедуваат брзо и точно ракување и континуирана транспарентност на сите движења на стоката. Преземањето во две фази овозможува ефикасни и транспарентни процеси. На барање  ние обезбедуваме  специјализирани дополнителни услуги, како што се: земање мостри, визуелни инспекции, вметнување прирачници, комплети на примероци, инсталација на лице место, перење на КЛТ итн. Исто така, создаваме специјално прилагодени решенија за проекти со посебни барања.