Kontakt Flappe öffnen
Договорна логистика

Логистички консалтинг

Со задоволство ќе ве консултираме детално за индивидуалните процеси или ќе создадеме сеопфатен логистички концепт за целото ваше складирање, управување со залихите и ракување со нарачките.

Со аутсорсинг на вашата логистика имате придобивки од компетентен партнер кој може да ги оптимизира вашите процеси и да ви заштеди време и пари.

Флексибилно се прилагодуваме на вашите барања и нудиме поддршка онаму каде што ви е потребна, со или без персонал  или во вашите капацитети или во нашата сеопфатна мрежа на логистички центри на Карго-партнер и капацитети за складирање. Највисоките стандарди за услуга се обезбедени благодарение на добро обучен персонал, модерна опрема и технологии, редовни ревизии и стратешко управување со ризикот од синџирот на снабдување.