Kontakt Flappe öffnen
Ugovorna logistika

Dodatne usluge

U našim logističkim centrima širom sveta nudimo sveobuhvatan izbor dodatnih usluga, od preuzimanja i pakovanja paleta, kutija i pojedinačnih artikala, do prepakivanja, deklarisanja, razvrstavanja i obavljanja provere kvaliteta.

Vaša osoba za kontakt  upravlja svim logističkim procesima u Vaše ime – bez obzira na to gde nabavljate, čuvate i distribuirate robu. Na taj način ćete iskoristiti jednostavnu komunikaciju i neometano rukovanje na svim Vašim logističkim projektima.

Moderni sistemi skeniranja i automatskog preuzimanja robe obezbeđuju brzo i precizno rukovanje i stalnu transparentnost celokupnog kretanja robe. Preuzimanje u dve faze omogućava efikasne i transparentne procese. Na zahtev obezbeđujemo specijalne dodatne usluge  kao što su uzorkovanje, vizuelna provera, ubacivanje priručnika za upotrebu, kompleti za uzorkovanje, instalacija na licu mesta, KLT pranje itd. Takođe smišljamo specijalno prilagođena rešenja za projekte sa posebnim zahtevima.