Kontakt Flappe öffnen
Usluge

Ugovorna logistika

cargo-partner nudi sveobuhvatni paket logističkih usluga u cilju optimizacije Vašeg skladištenja i distribucije.

Pored internih i eksternih logističkih rešenja, imamo i namenski uređena skladišta  za naše klijente, specijalno napravljena da ispune njihove posebne zahteve a koji se tiču njihovih proizvoda.

Nudimo specijalizovana logistička rešenja i skladišne objekte za zahteve velikog broja industrija. Za skladištenje prehrambenih namirnica, lako kvarljive robe, farmaceutskih i medicinskih proizvoda obezbeđujemo skladišta i distributivne centre sa kontrolisanom temperaturom na brojnim lokacijama. Radimo u skladu sa HACCP konceptom za bezbednost hrane, a neke naše kancelarije imaju ISO, GDP i IFS sertifikate. Kada je reč o visoko tehnološkim i elektronskim proizvodima, naši klijenti mogu da koriste moderna skladišta, pod video-nadzorom i sa sveobuhvatnim bezbednosnim konceptima.

Interna rešenja:

Optimizujemo logistiku u Vašoj kompaniji, određujući oblasti u kojima smo Vam potrebni. Na osnovu čvrsto utemeljenog logističkog znanja i iskustva pomažemo Vam da procese učinite efikasnijima, a da stalne troškove pretvorite u varijabilne.

Eksterna rešenja:

U našim logističkim centrima širom sveta pružamo rešenja za ugovornu logistiku i distribuciju, kao i širok raspon dodatnih usluga. Štedimo Vaše vreme i troškove istovremeno Vam omogućavamo da se usredsredite na svoju osnovnu delatnost.

Kontakt

* required field