Kontakt Flappe öffnen
Управување со ланецот на снабдување

Дизајн (концепт) и оптимизација

Дали мислите дека вашите процеси за набавки би можеле да бидат поефикасни, но не може да ги идентификувате проблемите? Дали  сакате да го слушнете мислењето на независен експерт за да ги идентификувате  вистинските проблеми? Дали ви треба силен партнер кој ќе ви помогне да ги за почнете потребните позитивни промени во вашата корпоративна структура?

Карго-партнер обезбедува солидно искуство во управување со синџирот на снабдување и применетите ИТ-решенија, заедно со разновидното знаење во соодветната индустрија. Ние го идентификуваме потенцијалот за оптимизација во сите аспекти на вашиот синџир на снабдување и делуваме како двигател за да ги однесеме вашите процеси на следното ниво на ефикасност. level of efficiency.

Како интегрирани партнери ние ги разбираме вашите процеси и секогаш размислуваме чекор напред. Обезбедуваме длабински консултации за сите ваши деловни процеси од усогласеност на глобалната трговија, правни прашања и царинење до оптимизација на маршрутата,  локација на складиштето и проток на стоките. Со усовршување на вашиот синџир на снабдување може да го намалиме времето на циклусот, да го подобриме готовинскиот тек и да постигнеме поголема сигурност на испораката.

Нашите советодавни услуги во врска со ланецот на снабдување вклучуваат:

  • Анализа на процеси во видената состојба.
  • Идентификување проблеми и предизвици.
  • Финансиско влијание и потенцијални подобрувања.
  • Дефинирање на целниот процес
  • Оптимизирање на процесите преку онлајн платформата СПОТ.
  • Управување со проекти и поддршка во текот на пробата и имплементацијата.
  • Обука и стратегии за управување со добавувачите.
  • Оптимизација на целиот синџир на снабдување и транспорт, од извори и производство до складирање и дистрибуција.