Kontakt Flappe öffnen
Управување со ланецот на снабдување

Транспарентност и интеграција

Дали ви е потребна едноставна, но сигурна врска за брза и лесна размена на податоци со разни деловни партнери? Дали сакате да ги автоматизирате и стандардизирате процесите за да ги намалите грешките и обемот на администрацијата?

Карго-партнер нуди опсег на решенија за електронска размена на податоци − ЕДИ (EDI) за целосно интегрирање на сите процеси и учесници во синџирот на  снабдување.

Во контекст на глобализацијата, интернетот, индустријата 4.0 и логистиката 4.0, сигурната и ефикасна размена на податоци станува сè поважна. ЕДИ-конекциите се безбеден, ефикасен и економичен начин за автоматизирање и стандардизирање на преносот на податоци, намалување на грешките и подобрување на квалитетот на податоците. Обезбедуваме флексибилни опции за интегрирање на сите процеси и партнери низ синџирот на снабдување за да го поедноставиме управувањето со нарачки, електронското фактурирање и управувањето со складиштата. Благодарение на комбинираната експертиза на нашите тимови за ИТ-услуги, логистика и управување со синџирот на снабдување може да се потпрете на нашата компетентна поддршка и сеопфатни решенија. Онлајн платформата СПОТ овозможува лесен преглед, едноставни визуелизации на транспортот и целосна транспарентност низ целиот синџир на снабдување.