Kontakt Flappe öffnen
Riadenie dodávateľského reťazca

Návrh a optimalizácia

Máte pocit, že vaše dodávateľské procesy môžu byť efektívnejšie, ale nemôžete presne určiť, v čom spočívajú problémy? Chceli by ste získať názor nezávislého odborníka na identifikáciu skutočných problémov? Potrebujete silného partnera, ktorý vám pomôže presadzovať potrebné prevratné zmeny v podnikovej štruktúre?

 

Spoločnosť cargo-partner poskytuje dôkladné skúsenosti v oblasti riadenia dodávateľského reťazca a aplikovaných IT riešení v kombinácii s rôznymi znalosťami v priemysle. Lokalizujeme optimalizačný potenciál vo všetkých aspektoch vášho dodávateľského reťazca a pôsobíme ako katalyzátor, ktorý vaše procesy pozdvihne na ďalšiu úroveň efektívnosti.

Ako integrovaní partneri získavame hĺbkové znalosti o vašich procesoch a vždy myslíme o krok vpred. Poskytujeme dôkladné konzultácie vo všetkých vašich podnikových procesoch od dodržiavania globálneho obchodu, právnych otázok a colného odbavenia až po optimalizáciu trasy, umiestnenia skladov a tovarových tokov. Zjednodušením vášho dodávateľského reťazca môžeme znížiť časy cyklov, zlepšiť cash flow a dosiahnuť vyššiu spoľahlivosť dodávok.

Naše poradenské služby v oblasti dodávateľského reťazca zahŕňajú:

  • Analýza súčasných procesov
  • Odvodenie problémov a výziev
  • Finančný vplyv a možné zlepšenia
  • Definícia cieľového procesu
  • Optimalizácia procesov prostredníctvom platformy „SPOT Visibility & Collaboration Platform“
  • Projektový manažment a podpora počas skúšobného obdobia a implementácie
  • Stratégie školení a riadenia dodávateľov
  • Optimalizácia celého dodávateľského a dopravného reťazca, od zásobovania a výroby až po skladovanie a distribúciu