Kontakt Flappe öffnen
Services

Управување со синџирот за снабдување

Карго-партнер нуди услуги поддржани од системот со цел да управува со сложени мрежи за набавки и да овозможи ефикасно управување со транспортот.

Го подобруваме секој аспект од вашиот синџир на снабдување, од управување со нарачки и набавки до транспорт, складирање и дистрибуција. Сите процеси се целосно интегрирани со нашите ИТ-системи на ниво на група заради (со цел) оптимизирана комуникација и управување со информации.

Reference

Контакт

* required field