Kontakt Flappe öffnen
Riadenie dodávateľského reťazca

Purchase Order Management

Stretávate sa často s meškajúcimi alebo neúplnými objednávkami? Míňate veľa času a zdrojov na follow-up s vašimi dodávateľmi a objednávkami?

cargo-partner ponúka end-to-end riešenia pre správu všetkých úloh súvisiacich s objednávkou: od zadania objednávky dodávateľovi a manažment dopravy, konečné dodanie, reporting a vyhodnotenie ukazovateľov výkonnosti.

Využite službu cargo-partner Purchase Order Management na zníženie vynaloženého úsilia a nákladov pri súčasnom zvýšení spoľahlivosti dodávok!

Zistite viac o end-to-end riešeniach nižšie:

  • Podpora nástrojov a automatizácia
  • Integrácia dodávateľov a systémov
  • Vendor Management & Follow up
  • Konsolidácia prepravy a kupujúceho
  • Riadenie odchýlok a eskalácií
  • Colné služby
  • Skladovanie a logistika
  • Reporting & Analýzy


Podpora nástrojov a automatizácia

Platforma pre riadenie dodávateľského reťazca SPOT spája všetky zainteresované strany na jednom mieste a poskytuje základ pre efektívne riadenie objednávok. Modul SPOT Purchase Order Management poskytuje prehľad o postupe výroby vašich dodávateľov a očakávaných dátumoch pripravenosti nákladu, ktoré vám pomôžu optimalizovať využitie dopravy a efektívne konsolidovať zásielky. Automatizácia založená na pracovných postupoch zabezpečí, že vaše objednávky budú spracované hladko a podľa harmonogramu. Informujte sa vždy, keď sa objavia komplikácie v podobe systémových pripomienok a upozornení, ktoré sa dajú prispôsobiť vašim potrebám a postupom obstarávania.
 

Integrácia dodávateľov a systémov

Integrujte dodávateľov a ďalšie strany rýchlo a jednoducho a poskytnite im prístup do SPOT programu pomocou niekoľkých kliknutí. Všetky strany majú prístup k informáciám v reálnom čase prostredníctvom svojho preferovaného internetového prehliadača bez nutnosti inštalácie externého softvéru.

Okrem toho ponúkame širokú škálu služieb štandardizovanej výmeny dát, od tradičných rozhraní EDI po RESTful API, aby sme mohli plne integrovať všetky procesy a strany v rámci vášho dodávateľského reťazca. Ak dávate prednosť vytvoreniu EDI pripojenia pomocou vlastnej internej expertízy, môžeme poskytnúť všetky informácie, ktoré vaši vývojári potrebujú.
 

Vendor Management & Follow up

cargo-partner prevezme koordináciu a spoluprácu s dodávateľmi a špeditérmi, aby sa uistilo, že všetky vaše objednávky sa vyrábajú, odosielajú a dodávajú včas a v plnom rozsahu - bez ohľadu na to, či prepravu organizuje cargo-partner alebo nie. SPOT zabezpečuje úplnú transparentnosť a poskytuje informácie v reálnom čase, ktoré vám pomôžu sledovať vaše objednávky.
 

Konsolidácia prepravy a kupujúceho

Ponúkame komplexné portfólio celosvetových dopravných služieb, aby sme zaistili, že vaše objednávky dorazia včas. S podporou spoločnosti SPOT spravujeme všetky druhy dopravy, zjednodušujeme komunikáciu, znižujeme náklady a zabezpečujeme viditeľnosť v celom dodávateľskom reťazci. Konsolidačná služba kupujúceho zahŕňa koordináciu, plánovanie a optimalizáciu viacerých objednávok a dodávateľov. Plne integrovaná platforma pre riadenie dodávateľského reťazca SPOT zabezpečuje plánovanie bezpečnosti, efektívne procesy, jednotné štandardy kvality a úplnú transparentnosť od vyzdvihnutia až po konečné miesto určenia.
 

Riadenie odchýlok a eskalácií

S pomocou SPOT-u, cargo-partner proaktívne odhalí nezrovnalosti a problémy a okamžite informuje zodpovednú osobu. Jasný prehľad aktívnych problémov umožňuje ich jednoduché riešenie a následné kroky. Okrem toho cargo-partner navrhuje možné riešenia a rieši problémy podľa vašich potrieb a preferencií.
 

Colné služby

Naši colní experti na celom svete zabezpečujú riadne, rýchle a nákladovo efektívne colné odbavenie vášho tovaru. Radi poskytneme poradenstvo v otázkach colného odbavenia: od vypracovania colných dokladov až po vrátenie a podanie sťažnosti, colné a veterinárne kontroly, cenotvorbu a registráciu.
 

Skladovanie a logistika

Využite našu sieť skladových a distribučných priestorov na ukladanie a vyzdvihnutie tovaru podľa potreby.
 

Reporting & Analýzy

Urobte výpočty nákladov, merajte výkonnosť dodávateľa a špeditéra alebo vyhodnoťte dodacie lehoty a časy cyklu. Naše portfólio Reporting & Analýz obsahuje širokú škálu nástrojov na zabezpečenie toho, aby ste získali údaje, ktoré potrebujete v akomkoľvek aspekte vášho dodávateľského reťazca, kedykoľvek a v akomkoľvek formáte.