Kontakt Flappe öffnen
Řízení dodavatelského řetězce

Management objednávek

Často se potýkáte s objednávkami, které přicházejí pozdě nebo jsou neúplné? Trávíte spoustu času a prostředků následnými kroky s dodavateli a objednávkami?

 

Společnost cargo-partner nabízí komplexní řešení pro vyřízení všech úkolů souvisejících s objednávkami: od zadání objednávky až po řízení dodavatelů a dopravy, výsledné doručení, reportů a hodnocení ukazatelů výkonnosti.

Využijte službu management objednávek společnosti cargo-partner, abyste snížili náklady a současně zvýšili spolehlivost doručování!

Níže se dozvíte více o našich komplexních řešeních:

  • Podpora a automatizace nástrojů

  • Integrace dodavatelů a systémů

  • Management prodejců a sledování

  • Konsolidace přepravy a kupujících

  • Správa odchylek a eskalací

  • Cla

  • Skladování a logistika

  • Přehledy a analytika


Podpora a automatizace nástrojů

Platforma SPOT pro řízení dodavatelského řetězce přivádí všechny zúčastněné strany dohromady na jedno místo a poskytuje základnu pro efektivní správu nákupních objednávek. Modul řízení objednávek platformy SPOT poskytuje přehled o vývoji výroby Vašich dodavatelů a předpokládaných datech připravenosti nákladu, které vám pomohou optimalizovat využití dopravy a efektivně konsolidovat zásilky. Automatizace založená na pracovním postupu zajišťuje, že Vaše objednávky jsou zpracovány bezproblémově a podle plánu. Buďte informováni, kdykoli vzniknou komplikace, prostřednictvím upomínek a upozornění generovaných systémem, která lze přizpůsobit Vašim potřebám a procesům zadávání zakázek.

Integrace dodavatelů a systémů

Integrujte dodavatele a další strany rychle a snadno a udělte jim přístup na platformu SPOT pouhými několika kliknutími.  Všechny strany mají přístup k informacím v reálném čase prostřednictvím svého preferovaného internetového prohlížeče, aniž by bylo potřeba instalovat externí software.

Kromě toho nabízíme celou řadu standardizovaných služeb výměny dat, od tradičních EDI až po RESTful API, abychom plně integrovali všechny procesy a strany ve Vašem dodavatelském řetězci. Pokud dáváte přednost nastavení připojení EDI s využitím vlastních odborných znalostí, můžeme poskytnout všechny informace, které Vaši vývojáři potřebují.

Management prodejců a sledování

Společnost cargo-partner převezme koordinaci a následné kroky s dodavateli a dopravci, aby se ujistila, že jsou všechny Vaše objednávky vyráběny, odesílány a doručovány včas a kompletně – bez ohledu na to, zda je přeprava organizována společností cargo-partner či nikoliv. Platforma SPOT zajišťuje plnou transparentnost a poskytuje informace v reálném čase, které Vám pomohou sledovat Vaše objednávky.

Konsolidace přepravy a kupujících

Nabízíme komplexní portfólio přepravních služeb po celém světě, abychom zajistili, že Vaše objednávky dorazí včas. S podporou platformy SPOT řídíme všechny druhy přepravy, zjednodušujeme komunikaci, snižujeme náklady a zajišťujeme přehlednost v celém Vašem dodavatelském řetězci. Služba konsolidace kupujících zahrnuje koordinaci, plánování a optimalizaci více nákupních objednávek a prodejců. Plně integrovaná platforma pro správu dodavatelského řetězce SPOT zaručuje plánování bezpečnosti, efektivní procesy, jednotné standardy kvality a úplnou transparentnost od vyzvednutí až po cílovou destinaci.

Správa odchylek a eskalací

Pomocí platformy SPOT společnost cargo-partner proaktivně odhaluje nesrovnalosti a problémy a okamžitě informuje odpovědnou osobu. Jasný přehled platných problémů umožňuje snadné řešení problémů a následné kroky. Mimoto společnost cargo-partner navrhuje možná řešení a řeší problémy podle Vašich potřeb a preferencí.

Cla

Naši odborníci na cla po celém světě zajistí řádné, rychlé a nákladově efektivní celní odbavení pro Vaše zboží. Rádi Vám poskytneme poradenství v jakýchkoli otázkách celního odbavení: od přípravy celních dokladů až po žádosti o vrácení cla a podávání stížností, celní a veterinární kontroly, stanovení cen a podání.

Skladování a logistika

Využijte naší sítě skladových a distribučních zařízení k uložení a vyzvedávání zboží podle potřeby.

Přehledy a analytika

Proveďte výpočty vynaložených nákladů, změřte výkonnost prodejce a dopravce nebo vyhodnoťte časy realizace a cyklu. Naše portfólio pro Přehledy a analytiku obsahuje širokou škálu nástrojů, které zajistí, že získáte potřebná data o jakémkoli aspektu Vašeho dodavatelského řetězce, kdykoli a v jakémkoli formátu.