Kontakt Flappe öffnen
Zodpovedné riadenie

Nahlasovanie nezákonného konania

Veríme, že bezúhonnosť a etické správanie sú nevyhnutné pre udržateľnú existenciu a udržanie sa na súčasnom trhu. Od svojich zamestnancov a obchodných partnerov očakávame, že budú dodržiavať naše etické štandardy a rešpektovať kultúru otvorenej a priamej komunikácie.

Podporujeme našich zamestnancov a obchodných partnerov v tom, aby nám pomáhali  zachovať bezúhonnosť spoločnosti cargo-partner, a to nahlásením každého správania, ktoré by mohlo mať nepriaznivý vplyv na naše obchodné vzťahy. Vytvorili sme dôverný portal na jednoduché nahlasovanie rôznych záležitostí.