Kontakt Flappe öffnen
Корпоративна одговорност

Укажувачи

Нашето верување е дека интегритетот и етичкото однесување се неопходни за одржливо опстојување на денешниот пазар. Очекуваме нашите вработени и деловни партнери да се придржуваат до нашите етички стандарди и да ја вреднуваат културата на отворена и директна комуникација.

Ги охрабруваме нашите вработени и деловни партнери да ни помогнат да го заштитиме интегритетот на cargo-partner  со пријавување на секое однесување што може негативно да влијае на нашата репутација или деловни односи. Создадовме доверлив портал за лесно да дозволиме известување за различни теми.