Kontakt Flappe öffnen
Námorná nákladná preprava

Projektové zásielky

Využite naše medzinárodné skúsenosti s rozmanitým radom výziev typických pre heavy lift, break bulk a RoRo (roll-on/roll-off), ako sú stroje a stavebné materiály, výrobné zariadenia, člny, žeriavy, vozidlá, transformátory, dynamá a turbíny, až po kompletne rozmontované továrne.

Naše tímy projektovej nákladnej dopravy po celom svete sú odborníkmi v usilovnom plánovaní a vytvárajú individuálne riešenia pre vaše mimoriadne a ťažké nákladné zásielky. Nepretržite máte k dispozícii vyhradenú kontaktnú osobu, aby vám kedykoľvek poskytla odbornú pomoc a zabezpečila rýchlosť, bezpečnosť a plynulé procesy v celom dopravnom reťazci.

Projektový náklad zahŕňa akúkoľvek prepravu, ktorá presahuje štandardné rozmery a je príliš veľká, objemná alebo ťažká na to, aby bola dodaná v konvenčných kontajneroch. Naše kompetentné tímy majú odborné vedomosti v oblasti projektového riadenia na podporu vašich kritických prepravných aktivít od začiatku až do konca: od individuálneho balenia a debnenia cez profesionálne prieskumy na predbežné nakladanie, nakladanie a upevňovanie až po celosvetové vývozné a dovozné colné odbavenie. Ak je to potrebné, môžeme poskytnúť sprievodné vozidlá a osobné monitorovanie, aby sme zabezpečili bezpečnosť vašich cenných nákladov počas celej prepravy.