Kontakt Flappe öffnen
Создавање одржливи подобрувања надвор од националните и културните граници

Одговорност за заштита на животната средина, општествена и корпоративна одговорност (ESG)

Одржливоста е составен дел од нашето работење и деловни принципи. Посветени сме на заштита на животната средина и на спречување на негативните влијанија врз животната средина секаде каде што е изводливо. Врз основа на нашата основна вредност „ we take it personally“ или “се заземаме лично” поставивме цели да го намалиме нашиот јаглероден отпечаток и да ја забрзаме транзицијата кон еколошки транспортни и логистички технологии.

Нашата посветеност на одржливост, транспарентност и просперитет се протега на начинот на кој го водиме нашето деловно работење и комуницираме со нашите заедници. Ние се стремиме да најдеме взаемно корисни решенија во сè што правиме за нашите вработени, партнери, клиенти, компанијата, заедницата и животната средина.