Kontakt Flappe öffnen
Одговорност за заштита на животната средина, општествена и корпоративна одговорност

Обезбедување на транспарентност и интегритет во сите наши деловни трансакции

Нашата посветеност на транспарентност и правични деловни практики ни помогна да стекнеме репутација на доверлив партнер ширум светот. Ние сме членови на повеќе транспортни здруженија, како и поседуваме различни сертификати со цел да обезбедиме најдобра услуга за нашите клиенти.

Промовирање на транспарентност во нашата организација

Нашиот Кодекс на однесување ги поставува стандардите за нашето однесување и покрива многу аспекти од нашиот бизнис, вклучително и антикорупција, мито, конкуренција, конфликт на интереси, работни услови, дојавување и влијание врз животната средина. Очекуваме сите вработени да се придржуваат до нашиот Кодекс на однесување во секое време.

Заштита на податоци

Чувањето на информациите и податоците безбедни и подалеку од рацете на сајбер криминалците е од најголема важност. Ние сме целосно посветени на етичко и безбедно управување со податоците и ги почитуваме сите закони и законски прописи за користење, складирање и обработка на податоци. Ова се однесува и на нашите сопствени податоци и информации и на нашите клиенти.