News

iLogistics Center Prague: IFS Certification for Foodstuffs Logistics

The IFS-certified warehouse provides 5,000 m² of storage space, including a 1,500 m² temperature-controlled section where goods can be stored at +2 to +8 °C.

read more »

News

IMO 2020: What you need to know

As of January 1, 2020, the global limit for sulphur content of ships’ fuel oil on the high seas will be lowered from 3.5 to 0.5 percent according to regulations issued by the International Maritime Organization (IMO). ...

read more »

SPOT

Prijavite se na nalog SPOT platforme

SPOT je online platforma za vidljivost i saradnju, koja usklađuje sve procese u lancu snabdijevanja, od dostavljanja narudžbe proizvodnji, preko transporta i logistike, upravljanja skladištem do konačne isporuke.

Prijava
O nama

Klijentima pružamo odlučujuću prednost u odnosu na konkurenciju.

Usklađujemo sve procese u čitavom lancu snabdijevanja, usredsređujući se na osiguranje kvaliteta i održiv napredak kako bismo ponudili brza i efikasna rješenja i obezbijedili dugoročan uspjeh naše kompanije, klijenata, zaposlenih i industrije.

Proces stalnog poboljšanja naše kompanije zasnovan je na našoj posvećenosti klijentima, našoj strasti prema inovacijama i našem čvrstom uvjerenju u ekonomsku, ekološku i društvenu održivost. U potpunosti je integrisan sa našim informacionim IT sistemima i podržan našim nacionalnim i međunarodnim certifikatima i članstvima u međunarodnim udruženjima.

Contact

Select your location: