Kontakt Flappe öffnen
Ugovorna logistika

Carina i carinski propisi

Naši stručnjaci za carinu širom sveta vode računa o pravilnom, blagovremenom carinjenju Vaše robe.

Rado ćemo Vam dati savete o bilo kom pitanju u vezi sa carinom: od pripreme carinskih dokumenata do povraćaja carine i prijave prigovora, carinskih i veterinarskih pregleda, određivanja cena i podnošenja dokumenata.

cargo-partner posluje u više od 30 zemalja širom sveta i vrši usluge carinjenja u preko 20 zemalja. Nudimo usluge carinjenja za uvoz, izvoz i tranzit u nekoliko značajnih vazdušnih i morskih luka i na kamionskim terminalima. Na našim carinskim ispostavama možete se osloniti na posvećenog carinskog predstavnika koji će ispuniti Vaše posebne zahteve.

Naši timovi vode računa o tome da se poštuju sve međunarodne smernice i zakonski propisi kako bi Vaš transport mogao da se neometano odvija. Isto tako, interne smernice obavezuju nas na ispunjavanje najviših standarda u pogledu kvaliteta usluga i ekološke, ekonomske i društvene održivosti. Uz podršku naših internih IT struktura pratimo proces stalnog poboljšanja na nivou čitave kompanije.