Kontakt Flappe öffnen
Riadenie dodávateľského reťazca

Riadenie rizika

Hľadáte spoľahlivý systém na riadenie a zníženie rizík v rámci dodávateľského reťazca?

 

Naše stratégie a aplikácie v oblasti riadenia dodávateľského reťazca poskytujú ideálny základ pre rýchle, efektívne a systematické riešenie narušení a nezrovnalostí.

Napriek tomu, že sú splnené najvyššie bezpečnostné normy, dopravné a logistické procesy sú prirodzene spojené s určitými rizikami. Prerušenia v dodávateľskom reťazci môžu mať za následok zníženie príjmov, zbytočné náklady a narušenie výroby a distribúcie. Spoločnosť cargo-partner vyvinula stratégie a aplikácie na zníženie a reagovanie na mimoriadne riziká a nezrovnalosti v dodávateľskom reťazci. Poskytujeme dôkladnú podporu a konzultácie na zvýšenie odolnosti vášho dodávateľského reťazca.

Naše služby riadenia rizík zahŕňajú:

  • Prepravné poistenie
  • Správa pohľadávok
  • Analýza rizík
  • Posúdenie dopravcu
  • Riadenie solventnosti
  • Proaktívne riadenie výnimiek
  • Tvorba alternatívnych riešení
  • Monitorovanie dodávateľského reťazca a riadenie výstrah