Kontakt Flappe öffnen
Поморски транспорт

Температурен режим

Нудиме низа решенија за прекуокеански транспорт на разладна и смрзната стока до кое било место во светот. Нашите стручњаци за поморски транспорт обезбедуваат непрекинат ладен ланец од врата до врата за стока која е чувствителна на температурни промени.

Првично следејќи ги потребите на нашите клиенти на пазарот за прехранбени производи и расипливи производи, ние изградивме глобална мрежа на експертиза за сообраќај со контејнери и камиони. Денес, нашите тимови ширум светот нудат професионални решенија за контрола на температурата за овие и низа други производи, вклучувајќи фармацевтски производи, хемикалии, па дури и механизација.

Благодарение на нашето искуство со ракување со широкиот асортиман на стоки чувствителни на температурни промени, прекуокеански контејнери и придружна опрема (технички алатки), може да обезбедиме специјализирани услуги и специјално прилагодени решенија за транспорт на вашата стока чувствителна на температурни промени, од 30 °C до +30 °C. Ние работиме во согласност со стандардите ИСО, ИФС и БДП и постигнавме високо ниво на доверба кај експерти за бродски транспортни линии, компании за камиони и оператори на терминали и пристаништа. Затворениот ладен ланец е поддржан со ГПС следење, уреди за снимање на температура и влага и разновидни активни и пасивни решенија за ладење, како што се термичките ќебиња. Ги организираме сите ветеринарни и фитосанитарни проверки. На барање, ние, исто така,  ракуваме, вклопуваме и продаваме Флекситенкс (Flexitanks).

Температурен режим на прекуокеански транспорт контролиран од Карго-партнер

Нашите сигурни услуги за поморски транспорт гарантираат дека вашата стока ќе пристигне на кој било континент во светот безбедно и навреме. Ние обезбедуваме низа транспортни решенија прилагодени на вашите потреби.

Contact our Sea Cargo Experts

* required field