Kontakt Flappe öffnen
Поморски транспорт

ЛЦЛ – групен транспорт на контејнери

Благодарение на нашиот групен превоз ќе платите само за просторот што ви треба. Професионалното ракување во секој од нашите центри за собирање е загарантирано благодарение на нашите добро обучени тимови за ЛЦЛ.

Нашата услуга за контејнерски групи (ЛЦЛ) е идеална за помали пратки. Со споделување на просторот на бродот со други превозници може да постигнете побрза испорака и помали залихи на инвентар. Ние оптимално ги користиме услугите на бродските компании и пристанишната инфраструктура со цел да го намалиме времето на чекање за време на претовар и да обезбедиме максимална брзина, безбедност и флексибилност.

Нашите решенија за ЛЦЛ нудат голем број опции за консолидирање на стоки, вклучувајќи консолидации од повеќе земји. Нашите посветени тимови вршат подготовка за превоз, како и процедури за царинење за да избегнат одложувања и да обезбедат непрекинати процеси на секое пристаниште и копнен терминал. Благодарение на постојаната контрола и строгото  почитување на најновите  стандарди за управување со безбедноста на синџирот на снабдување може да бидете сигурни дека вашата стока е во добри раце. Целосно интегрираната платформа за управување со синџирот на снабдување СПОТ обезбедува сигурно планирање, ефикасни процеси, униформни стандарди за квалитет и целосна транспарентност од испорака на стоки до крајната дестинација.

Користејќи ги директните консолидациски услуги  на карго-партнер, ние ги превезуваме вашите пратки од магацините во пристаништата за товарење директно до складиштата на дестинацијата, без претовар на стоката во транзит, што ја намалува можноста за оштетување на стоката при ракување со складиште. На правци каде што ги немаме нашите консолидации ги користиме услугите на доверливи глобални партнери. Во зависност од итноста на вашата пратка ЛЦЛ, може да изберете меѓу ECONOMY, PRIORITY и EMERGENCY обработка. Во нашите оддели за ЛЦЛ често користиме рутирање PRIORITY, додека за EMERGENCY пратките обично се задолжени нашите оддели за воздушен транспорт.

Contact

Please note that as a business-to-business service provider, we do not handle personal belongings or any private shipments.

* required field