Kontakt Flappe öffnen
Патен транспорт

ФТЛ – решенија за полни товари

Нашата услуга за патен транспорт на целосни товари обезбедува максимална точност при итен транспорт на целосни пратки во рамки на Европа. Транспортираме секаков вид комерцијална стока, палетизирана или непалетизирана стока. Благодарение на нашата група сертифицирани превозници  може да понудиме висока флексибилност кога станува збор за товарен простор. 

Со нашата ФТЛ-услуга гарантираме оптимизирано управување со временските рамки и целосна транспарентност во текот на целиот транспорт. Воведени се строги процедури за контрола на квалитетот за да се осигура дека сите стоки се соодветно обезбедени и дека нашиот стоковен простор ги исполнува највисоките стандарди за хигиена и безбедност.

Може да организираме експресен транспорт и испораки во последен момент (само на време), како и преку специјално дизајнирани решенија за стоки со посебни барања. Нашите специјални експерти за товар имаат искуство во транспортни  машини, опрема и сите други товари со нестандардна големина или тежина. Нашите експерти за поморски транспорт наоѓаат идеални решенија за контрола на температурата при транспорт на прехранбени производи, расипливи производи и фармацевтски производи од −25 °С до +25 °С. Кога станува збор за стока со висока вредност, нашите експерти, исто така, ќе обезбедат максимална безбедност на вашата највредна стока благодарение на оптималните правци, избраниот паркинг простор, постојаниот мониторинг и постојаниот контакт со нашите двајца возачи.