Kontakt Flappe öffnen

cargo-partner GmbH Terms of Service

 

1. Услови

Со пристапување до веб-страницата на www.cargo-partner.com се согласувате да бидете обврзани со овие услови на услуга, со сите важечки закони и прописи и се согласувате дека сте одговорни за почитување на сите важечки локални закони. Ако не се согласувате со ниту еден од овие услови, забрането ви е користење или пристап до оваа страница. Материјалите содржани на оваа веб-страница се заштитени со важечки закон за авторски права и трговски марки.

2. Дозвола за користење

 1. Се дава дозвола за привремено преземање на една копија од материјалите (информации или софтвер) на веб-страницата на Карго-партнер ГМБХ само за лично, некомерцијално преодно гледање. Ова е доделување лиценца, а не пренос на сопственост, па според оваа лиценца не можете:
  1. да ги измените или копирате материјалите;
  2. да ги користите материјалите за какви било комерцијални цели или за какво било јавно прикажување (комерцијално или некомерцијално);
  3. да се обидете да го декомпилирате или reverse engineer на кој било софтвер содржан на веб-страницата на Карго Партнер ГМБХ;
  4. да ги отстраните кои било авторски права или други сопственички ознаки од материјалите;
  5. да ги пренесете материјалите на друго лице или да ги „пресликате“ материјалите на кој било друг сервер. 
 2. Оваа лиценца автоматски ќе престане ако прекршите некое од овие ограничувања и може да биде прекината од Карго-партнер ГМБХ во секое време. По завршувањето на гледањето на овие материјали или по престанокот на оваа лиценца мора да ги уништите сите преземени материјали кои ги поседувате  во електронски или печатен формат.

3. Disclaimer

 1. Материјалите на веб-страницата на Карго-партнер ГМБХ се дадени врз основа на „како што е“. Карго-партнер ГМБХ не дава гаранции (изразени или подразбирани) и со тоа ги одрекува и ги негира сите други гаранции, вклучително и  без ограничување, имплицитни гаранции или услови за трговија, способност за одредена цел или неповреда на интелектуална сопственост или друго кршење на правата.
   
 2. Карго-партнер ГМБХ не гарантира ниту дава никакви изјави во врска со точноста, веројатните резултати или веродостојноста на користењето на материјалите на својата веб-страница или на друг начин поврзани со такви материјали или на кои било страници поврзани со оваа страница.
 3. Со испраќање (оставање) пораки до кој било од нашите сервери преку веб-страницата на Карго-партнер  вие се согласувате дека:
      материјалот нема да содржи ниту една ставка што е незаконска или на друг начин непогодна за објавување;
      користите разумни напори за скенирање и отстранување на вируси или други загадувачки или деструктивни карактеристики пред да поднесете пораки или документи.

4. Ограничувања

Во никој случај Карго-партнер ГМБХ или неговите добавувачи нема да бидат одговорни за каква било штета (вклучително  без ограничување, штета за загуба на податоци или профит или поради прекин на бизнисот) што произлегува од употребата или неможноста да се користат материјалите поставени на веб-страницата на Карго-партнер ГМБХ, дури и ако Карго-партнер ГМБХ или овластениот претставник за Карго-партнер ГМБХ е известен усно или писмено за можноста за таква штета.

5. Точност на материјалите

Материјалите кои се појавуваат на веб-страницата на Карго-партнер ГМБХ може да вклучуваат технички, печатни или фотографски грешки. Карго-партнер ГМБХ не гарантира дека кој било од материјалите на неговата веб-страница е точен, целосен или актуелен. Карго-партнер ГМБХ може да направи промени во материјалите содржани на својата веб-страница во секое време без претходна најава. Меѓутоа, Карго-партнер ГМБХ не презема никаква обврска за ажурирање на материјалите.

6. Врски

Карго-партнер ГМБХ  не ги прегледал сите страници поврзани со неговата веб-страница и не е одговорен за содржината на која било поврзана страница. Вклучувањето на која било врска не подразбира одобрување од страницата на Карго-партнер ГМБХ. Употребата на која било поврзана веб-страница е на сопствен ризик на корисникот.

7. Модификации

Карго-партнер ГМБХ може да ги ревидира овие услови на услуга за својата веб-страница во секое време без претходна најава. Со користење на оваа веб-страница вие се согласувате да бидете обврзани со тогашната тековна верзија на овие услови на услуга.

8. Владејачки закон

Овие услови се регулирани и толкувани во согласност со законите на Австрија и вие неповратно се подложувате на ексклузивната надлежност на судовите во таа држава или локација.

 

Privacy Policy

Your privacy is important to us. It is cargo-partner GmbH's policy to respect your privacy regarding any information we may collect from you across our website, https://www.cargo-partner.com/.

Information we collect

Log data

When you visit our website, our servers may automatically log the standard data provided by your web browser. This data is considered “non-identifying information”, as it does not personally identify you on its own. It may include your computer’s Internet Protocol (IP) address (which will be anonymized), your browser type and version, the pages you visit, the time and date of your visit, the time spent on each page, and other details.

We may also collect data about the device you are using to access our website. This data may include the device type, operating system, unique device identifiers, device settings, and geo-location data. What we collect can depend on the individual settings of your device and software. We recommend checking the policies of your device manufacturer or software provider to learn what information they make available to us.

Personal information

We may ask for personal information, such as your:

 • Name
 • Email
 • Phone/mobile number

This data is considered “identifying information”, as it can personally identify you. We only request personal information relevant to providing you with a service, and only use it to help provide or improve this service.

How we collect information

We collect information by fair and lawful means, with your knowledge and consent. We also let you know why we’re collecting it and how it will be used. You are free to refuse our request for this information, with the understanding that we may be unable to provide you with some of your desired services without it.

Use of information

We may use a combination of identifying and non-identifying information to understand who our visitors are, how they use our services, and how we may improve their experience of our website in future. We do not disclose the specifics of this information publicly, but may share aggregated and anonymised versions of this information, for example, in website and customer usage trend reports.

We may use your personal details to contact you with updates about our website and services, along with promotional content that we believe may be of interest to you. If you wish to opt out of receiving promotional content, you can follow the “unsubscribe” instructions provided alongside any promotional correspondence from us.

Data processing and storage

The personal information we collect is stored and processed where we or our partners, affiliates and third-party providers maintain facilities. We only transfer data within jurisdictions subject to data protection laws that reflect our commitment to protecting the privacy of our users.

We only retain personal information for as long as necessary to provide a service, or to improve our services in future. While we retain this data, we will protect it within commercially acceptable means to prevent loss and theft, as well as unauthorised access, disclosure, copying, use or modification. That said, we advise that no method of electronic transmission or storage is 100% secure, and cannot guarantee absolute data security.

If you request your personal information be deleted, or where your personal information becomes no longer relevant to our operations, we will erase it from our system within a reasonable timeframe.

Cookies

We use “cookies” to collect information about you and your activity across our site. A cookie is a small piece of data that our website stores on your computer, and accesses each time you visit, so we can understand how you use our site. This helps us serve you content based on preferences you have specified. Please refer to our Cookie Policy for more information.

Third-party access to information

We use third-party services for:

 • Analytics tracking
 • Email marketing

These services may access our data solely for the purpose of performing specific tasks on our behalf. We do not share any personally identifying information with them without your explicit consent. We do not give them permission to disclose or use any of our data for any other purpose.

We may, from time to time, allow limited access to our data by external consultants and agencies for the purpose of analysis and service improvement. This access is only permitted for as long as necessary to perform a specific function. We only work with external agencies whose privacy policies align with ours.

We will refuse government and law enforcement requests for data if we believe a request is too broad or unrelated to its stated purpose. However, we may cooperate if we believe the requested information is necessary and appropriate to comply with legal process, to protect our own rights and property, to protect the safety of the public and any person, to prevent a crime, or to prevent what we reasonably believe to be illegal, legally actionable, or unethical activity.

We do not otherwise share or supply personal information to third parties. We do not sell or rent your personal information to marketers or third parties.

Children’s Privacy

This website does not knowingly target children, or collect personal information from children. As a parent/guardian, please contact us if you believe your child is participating in an activity involving personal information on our website, and you have no received a notification or request for consent. We do not use your supplied contact details for marketing or promotional purposes.

Limits of our policy

This privacy policy only covers cargo-partner GmbH's own collecting and handling of data. We only work with partners, affiliates and third-party providers whose privacy policies align with ours, however we cannot accept responsibility or liability for their respective privacy practices.

Our website may link to external sites that are not operated by us. Please be aware that we have no control over the content and policies of those sites, and cannot accept responsibility or liability for their respective privacy practices.

Changes to this policy

At our discretion, we may change our privacy policy to reflect current acceptable practices. We will take reasonable steps to let users know about changes via our website. Your continued use of this site after any changes to this policy will be regarded as acceptance of our practices around privacy and personal information.

Your rights and responsibilities

As our user, you have the right to be informed about how your data is collected and used. You are entitled to know what data we collect about you, and how it is processed. You are entitled to correct and update any personal information about you, and to request this information be deleted. You may amend or remove your account information at any time, using the tools provided in your account control panel.

You are entitled to restrict or object to our use of your data, while retaining the right to use your personal information for your own purposes. You have the right to opt out of data about you being used in decisions based solely on automated processing.

Feel free to contact us if you have any concerns or questions about how we handle your data and personal information.

Contact of the Data Protection Officer

The Data Protection Officer of the data controller can be reached using the following contact details:

Data Protection Office
cargo-partner GmbH
Airportstrasse
2401 Fischamend
Email: DataProtectionOffice(at)cargo-partner.com

This policy is effective as of 24 May 2018.

 

Cookie Policy

We use cookies to help improve your experience of https://www.cargo-partner.com/. This cookie policy is part of cargo-partner GmbH's privacy policy, and covers the use of cookies between your device and our site. We also provide basic information on third-party services we may use, who may also use cookies as part of their service, though they are not covered by our policy.

If you don’t wish to accept cookies from us, you should instruct your browser to refuse cookies from https://www.cargo-partner.com/, with the understanding that we may be unable to provide you with some of your desired content and services.

What is a cookie?

A cookie is a small piece of data that a website stores on your device when you visit, typically containing information about the website itself, a unique identifier that allows the site to recognise your web browser when you return, additional data that serves the purpose of the cookie, and the lifespan of the cookie itself.

Cookies are used to enable certain features (eg. logging in), to track site usage (eg. analytics), to store your user settings (eg. timezone, notification preferences), and to personalise your content (eg. advertising, language).

Cookies set by the website you are visiting are normally referred to as “first-party cookies”, and typically only track your activity on that particular site. Cookies set by other sites and companies (ie. third parties) are called “third-party cookies”, and can be used to track you on other websites that use the same third-party service.

Types of cookies and how we use them

Essential cookies

Essential cookies are crucial to your experience of a website, enabling core features like user logins, account management, shopping carts and payment processing. We do not use this type of cookie on our site.

Performance cookies

Performance cookies are used in the tracking of how you use a website during your visit, without collecting personal information about you. Typically, this information is anonymous and aggregated with information tracked across all site users, to help companies understand visitor usage patterns, identify and diagnose problems or errors their users may encounter, and make better strategic decisions in improving their audience’s overall website experience. These cookies may be set by the website you’re visiting (first-party) or by third-party services. We use performance cookies on our site.

Functionality cookies

Functionality cookies are used in collecting information about your device and any settings you may configure on the website you’re visiting (like language and timezone settings). With this information, websites can provide you with customised, enhanced or optimised content and services. These cookies may be set by the website you’re visiting (first-party) or by third-party service. We use functionality cookies for selected features on our site.

Targeting/advertising cookies

Targeting/advertising cookies are used in determining what promotional content is more relevant and appropriate to you and your interests. Websites may use them to deliver targeted advertising or to limit the number of times you see an advertisement. This helps companies improve the effectiveness of their campaigns and the quality of content presented to you. These cookies may be set by the website you’re visiting (first-party) or by third-party services. Targeting/advertising cookies set by third-parties may be used to track you on other websites that use the same third-party service. We do not use this type of cookie on our site.

Third-party cookies on our site

We may employ third-party companies and individuals on our websites—for example, analytics providers and content partners. We grant these third parties access to selected information to perform specific tasks on our behalf. They may also set third-party cookies in order to deliver the services they are providing. Third-party cookies can be used to track you on other websites that use the same third-party service. As we have no control over third-party cookies, they are not covered by cargo-partner GmbH's cookie policy.

Our third-party privacy promise

We review the privacy policies of all our third-party providers before enlisting their services to ensure their practices align with ours. We will never knowingly include third-party services that compromise or violate the privacy of our users.

How you can control or opt out of cookies

If you do not wish to accept cookies from us, you can instruct your browser to refuse cookies from our website. Most browsers are configured to accept cookies by default, but you can update these settings to either refuse cookies altogether, or to notify you when a website is trying to set or update a cookie.

If you browse websites from multiple devices, you may need to update your settings on each individual device.

Although some cookies can be blocked with little impact on your experience of a website, blocking all cookies may mean you are unable to access certain features and content across the sites you visit.

First Party Cookies

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States.

In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transferred to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.

Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.

The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google Maps

At www.cargo-partner.com we used embedded Google Maps. There may be data transmitted to Google Inc. You can change privacy settings for Google products on following link

https://www.google.com/intl/en_policies/privacy/.

Siteimprove

The following cookies may be set in your web browser when visiting our website.
Opt-out of Siteimprove Analytics

Cookie name: nmstat
Cookie type: Persistent – expires after 1000 days
Domain: www.cargo-partner.com

This cookie is used to help record the visitor’s use of the website. It is used to collect statistics about site usage such as when the visitor last visited the site. This information is then used to improve the user experience on the website. This Siteimprove Analytics cookie contains a randomly generated ID used to recognize the browser when a visitor reads a page. The cookie contains no personal information and is used only for web analytics.

Cookie name: siteimproveses
Cookie type: Session cookie
Domain: .siteimprove.com

This cookie is used purely to track the sequence of pages a visitor looks at during a visit to the site. This information can be used to reduce user journeys, and enable visitors to find relevant information quicker.

Cookie name: szcookiechoice
Cookie type: Session cookie
Domain: .siteimprove.com

This cookie is used to determine if the user has accepted or declined cookies. This is only set if you use the Siteimprove Cookie Info Banner solution

Cookie name: _cfduid
Cookie type: Persistent cookie
Domain: .cloudflare.com

The "__cfduid" cookie is set by the CloudFlare service to identify trusted web traffic. It does not correspond to any user id in the web application, nor does the cookie store any personally identifiable information. See: What does the CloudFlare cfduid cookie do?