Индустрии

Високи технологии и електроника

Ние рационализираме и управляваме високотехнологичните и електронните вериги за доставка, за да подкрепяме непрекъснато нарастващата скорост и честота на пускане на продукти. По този начин осигуряваме голямата гъвкавост, необходима за конкуренцията в този пазарен сектор.

Предлагаме редица логистични услуги, които отговарят на изискванията на производителите на потребителска електроника, производителите на оригинален дизайн (ODM), производителите на оригинално оборудване (OEM), производителите на телекомуникационно оборудване (TEM) и доставчиците на мрежово оборудване (NEPs).

Нашите решения обхващат входящата, изходящата, обратната и следпродажбената логистика, включително складови запаси, складиране и дистрибуция, монтаж и демонтаж, качествен контрол, управление на възвръщаемостта, смяна и ремонти, както и редица други услуги с добавена стойност. Благодарение на десетилетията опит и сътрудничеството с водещи международни доставчици и производители на електроника ние създадохме най-добрите практики за всички процеси по веригата на доставки, постигнахме ниски разходи за инвентар и дистрибуция, гарантираме най-високи стандарти за безопасност и осигуряваме отлично представяне на пазара.