Kontakt Flappe öffnen
Technológie

Integrácia systému

Potrebujete spracovať veľké množstvo údajov? Chcete zlepšiť kvalitu údajov a minimalizovať vstupné chyby? Chcete znížiť prevádzkové náklady tým, že znížite manuálne interakcie?

Potom by ste mohli profitovať z vytvorenia EDI spojenia so spoločnosťou cargo-partner. EDI (elektronická výmena údajov) je bezpečný a jednoduchý spôsob automatizácie prenosu údajov, zníženia administratívneho zaťaženia a zlepšenia kvality údajov.

Môžeme poskytnúť jednoduchú kompatibilitu a rýchlu integráciu so širokou škálou dátových formátov a protokolov. Naše špecializované kompetenčné centrum pre integráciu vytvorilo viac ako 100 spojení EDI so zákazníkmi a partnermi. Pokrývame všetko od štandardizovaných rozhraní až po riešenia šité na mieru. Budeme vás usmerňovať a podporovať počas celého procesu, počínajúc podrobnou analýzou požiadaviek a končiac zhrnutím všetkých detailov technickej implementácie.

Ako to funguje:

Náš manažment dodávateľského reťazca a kompetenčné centrum pre integráciu vykonajú podrobnú analýzu požiadaviek a definíciu procesov, aby sa dosiahlo spoločné pochopenie cieľov a procesov, ktoré sa majú optimalizovať. V ďalšom kroku bude náš tím spolupracovať s vaším IT oddelením, aby definoval príslušné technické špecifikácie a objasnil podrobnosti o prepravných protokoloch a formátoch. Podporujeme širokú škálu protokolov, ako napríklad HTTP, FTP a AS2, ktoré umožňujú jednoduché pripojenie všetkých bežných systémov a umožňujú ponúknuť rôzne formáty pre systémy ERP a OLTP, ako napríklad CSV, XML, JSON, EDIFACT alebo VDA.