Kontakt Flappe öffnen
Spoločnosť

Spoločenská zodpovednosť (CSR)

Spoločnosť cargo-partner dodržiava komplexnú stratégiu CSR založenú na troch pilieroch, na ekologickej, hospodárskej a sociálnej udržateľnosti. Naše vedenie berie myslenie orientované na budúcnosť pre budúce generácie za základný aspekt akejkoľvek obchodnej činnosti. Pre spoločnosť cargo-partner znamená spoločenská zodpovednosť povinnosť vytvárať trvalo udržateľné zlepšenia, ktoré prekračujú národné a kultúrne hranice.

Naše prísne postupy zabezpečenia kvality zabezpečujú, že pracujeme iba s dopravcami, ktorí spĺňajú najprísnejšie normy v oblasti ekologických dopravných technológií. Okrem toho sponzorujeme výskumné iniciatívy zamerané na návrh a implementáciu nových technológií, ako sú lietadlá úsporné na palivo a elektrické nákladné autá. Naše zameranie na trvalú udržateľnosť sa prejavuje v sponzorovaní a podpore mnohých sociálnych a environmentálnych projektov na celom svete.

 

Fotovoltaický systém v našej centrále

Fotovoltaický systém v našej centrále v blízkosti viedenského letiska sa skladá z 1.400 fotovoltických panelov rozmiestnených na zastrešenej ploche s rozlohou 4 000 m2 a tvorí energetický zdroj o veľkosti 350 kWp.

 

Denné centrum Jugend Eine Welt v Nitre, Slovensko

V centre starostlivosti o deti v Nitre na Slovensku sa sestry Don Bosca starajú o deti vo veku od 1 do 3 rokov a ich matky. S podporou spoločnosti cargo-partner a organizácie pomoci Jugend Eine Welt tento projekt dáva deťom a ich rodinám v miestnej komunite Rómov a sintských Rómov šancu na lepšie vzdelávanie a novú perspektívu do budúcnosti.

 

Projekt Blended Wing Body

Generálny riaditeľ spoločnosti cargo-partner, Stefan Krauter, sponzoroval leteckú projektovú skupinu na výstavbu blended wing body lietadla (BWB) s posádkou v celkovej sume 500 000 € v priebehu piatich rokov. Táto unikátna geometria lietadla znižuje aerodynamický odpor a zvyšuje úsporu paliva o 25 %.

Školský projekt Jugend Eine Welt v libanonskom meste Qartaba

Spoločnosť cargo-partner podporuje rozšírenie základnej školy riadenej sestrami Don Bosca v Qartabe, malej dedine v blízkosti sýrskej hranice v Libanone. Okrem detí z Libanonu školu navštevuje viac ako 100 detí sýrskych utečencov. Vďaka rozšíreniu bude škola na jeseň roku 2017 poskytovať dostatok miesta pre najmenej 250 detí sýrskych utečencov a 325 detí spolu.

 

Recyklácia použitých nákladných autoplachiet

V spolupráci s tag.werk, programom mládeže pre medzinárodnú charitatívnu organizáciu Caritas v rakúskom Grazi, dávame našim starým plachtám šancu začať nový život. Okrem recyklácie plachiet, ktoré už nie sú potrebné, tento projekt poskytuje prácu mladým ľuďom jednoduchým a nebyrokratickým spôsobom. Potom, ako sa použité plachty premyjú, rozrežú a zošijú, sú pripravené začať svoj nový život ako módne tašky cez rameno a toaletné tašky.

 

Worshop o stavaní pecí na chlieb v Bhutáne

Spoločnosť cargo-partner poskytla všetky logistické služby pre trvalo udržateľný projekt výstavby pecí organizovaný zo strany Bhutan Network Association v spolupráci s rakúskym výrobcom pecí Christofom Baderom. Christof Bader odcestoval do Bhutánu, aby ukázal miestnym študentom, ako stavať plne funkčné pece na chlieb z miestnych materiálov. Táto dôležitá iniciatíva posilňuje trvalo udržateľný regionálny rozvoj a podporuje rozvoj zručností.

 

Nemocnica Jugend eine Welt v Damasku, v Sýrii

Sestry Don Bosca v sýrskom hlavnom meste Damask už viac ako 100 rokov prevádzkujú „taliansku nemocnicu“. Od roku 2011 sa nemocnica zameriava na poskytovanie liečby Sýrčanom zraneným v dôsledku vojny. Spoločnosť cargo-partner darovala nemocnici viac ako 30 000 €, ktoré boli použité na vykonávanie núdzových operácií, nákup liekov a poskytnutie základnej finančnej podpory zamestnancom nemocnice.

 

Preprava humanitárnej pomoci do mesta Kasama, v Zambii

Spoločnosť cargo-partner sponzorovala prepravu humanitárnej pomoci do zariadenia dennej starostlivosti o siroty v Kasame v Zambii. Zariadenie prevádzkujú sestry z Child Jesus a zahŕňa poskytovanie jedla, odevov, medicíny a vzdelávania.