Kontakt Flappe öffnen
Spoločnosť

História

Spoločnosť cargo-partner je neoddeliteľnou súčasťou odvetvia medzinárodnej dopravy už viac ako tri desaťročia. Spoločnosť bola založená v roku 1983 ako odborník na leteckú nákladnú dopravu vo Viedni. Čoskoro sme začali expandovať na ďalšie trhy,rozšírili spôsoby dopravy a podnikli veľké kroky v oblasti informačných technológií a trvalo udržateľných logistických riešení.

 

1983 - 1993: Od leteckej nákladnej dopravy po integrované logistické koncepty

Spoločnosť bola založená v roku 1983 a začala ako odborník na leteckú nákladnú dopravu vo Viedni, ale čoskoro si uvedomila, že trh požaduje aj efektívne riešenia námornej nákladnej dopravy a komplexné logistické koncepty. Začali sme rozširovať našu odbornosť a portfólio služieb a čoskoro sme poskytovali integrované riešenia pre leteckú a námornú nákladnú dopravu podporované rastúcou sieťou prepravných partnerov.

1993 - 2000: Silný štart v Európe

Spoločnosť cargo-partner vždy považovala Viedeň za dôležitý dopravný uzol, ideálne umiestnený v srdci Európy. Naša expanzia do východnej Európy bola logickým následkom. V roku 1993 sme začali expandovať do Bratislavy, Prahy a Budapešti, po ktorých nasledovali ďalšie veľké mestá vo východnej Európe. Keď stále viac východoeurópskych krajín začalo vstupovať do Európskej únie, rozšírili sme sa o Nemecko a Benelux, aby sme zabezpečili optimálne pokrytie trhu. S Poľskom, jednou z najväčších národných ekonomík východoeurópskych štátov, sa nám otvoril ďalší dôležitý trh. Okrem toho sme sa dokázali usadiť v Slovinsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku, Srbsku a Bosne.

2000: Priekopnícka informačná logistika vďaka SPOTu

Úsvit nového tisícročia sme privítali implementáciou platformy „SPOT Visibility & Collaboration“ pre riadenie dopravy a dodávateľského reťazca. Ako sme nasledovali rýchly vývoj digitalizácie a zostali na čele technologických inovácií, informačná logistika sa čoskoro stala definujúcim základným kameňom našej organizácie.

2001: Prvé pobočky v USA

V roku 2001 sme otvorili našu prvú pobočku v New Yorku, motivovaní túžbou prehĺbiť naše know-how a byť bližšie k našim zákazníkom na tomto trhu. O desať rokov neskôr sme založili pobočku v Chicagu, ktorá sa rýchlo zmenila na hlavný uzol pre všetky naše obchody na Stredozápade. Odvtedy sme otvorili ďalšie pobočky v Los Angeles, Houstone a Clarksville a našu sieť sme doplnili o vysoko kvalifikovaných partnerov, aby sme ponúkli maximálne trhové pokrytie.

2004: Rozšírenie do Ázie, kontinentu 21. storočia

„Zmeny prijímajte s otvorenou náručou, ale nepúšťajte z rúk svoje hodnoty.“ Tieto slová Dalajlámu sú znakom našej expanzie v Ázii. Kvôli predpokladu, že obchod medzi európskymi a ázijskými trhmi bude prevládať nášmu priemyslu v nadchádzajúcich desaťročiach, sme urobili prvý krok na Ďalekom východe prostredníctvom otvorenia našej kancelárie na Taiwane v roku 2004. V tom istom roku sme spustili naše prvé kancelárie v kontinentálnej Číne, po ktorej nasledovala India, Thajsko a Singapur v rokoch 2007 a 2008. Dnes máme pobočky v Južnej Kórei, na Srí Lanke, v Malajzii, v Bangladéši, v Indonézii, vo Vietname a v Mjanmarsku. Snažíme sa o to, aby sme prijali kultúru a mentalitu každej krajiny a súčasne zachovali a presadzovali naše cargo-partner hodnoty.

2006: Posilnenie nášho silného zamerania na logistiku šetrnú k životnému prostrediu

Logistické odvetvie je mimoriadne konkurencieschopné, ale aj veľmi environmentálne dôležité odvetvie. Uvedomujeme si našu zodpovednosť a pokračujeme v aktívnych krokoch na predchádzanie globálnemu otepľovaniu. V roku 2006 sme založili organizáciu „Environmental cargo-partner" s cieľom posilniť našu vieru v ekologicky udržateľnú logistiku a iniciovať praktické kroky na podporu ďalšieho rozvoja inovatívnych technológií na zníženie nebezpečných látok. Investujeme do inovácií, pretože v nich vidíme najlepší spôsob, ako dosiahnuť trvalý pozitívny vplyv. V priemysle, kde je zvyčajné odďaľovať takýto výskum v oblasti nových technológií, sa snažíme inšpirovať ostatných, aby kráčali v našich šľapajach.

2016: Usmerňovanie budúcnosti info- logistiky

V roku 2016 sme podnikli dva dôležité kroky na ďalšie upevnenie našej pozície vedúceho poskytovateľa informačnej logistiky a zvýšili sme svoj záväzok k výnimočnej kvalite procesov v rámci celého dodávateľského reťazca. Na jeseň roku 2016 sme spustili platformu Road Carrier spoločnosti cargo-partner. Táto platforma pre cestnú dopravu zjednodušuje hľadanie dostupných kapacít vozidiel a zjednodušuje komunikáciu a riadenie informácií s cieľom zabezpečiť kvalitu, minimalizovať prázdne jazdy a optimalizovať ceny.

Naďalej zostávame na čele pokroku v súvislosti s našou globálnou expanziou, rozmanitosťou logistických riešení špecifických pre daný priemysel, inováciami pre udržateľnú logistiku a s našimi najnovšími IT systémami. Úprimne ďakujeme našim zákazníkom a partnerom za úspešnú históriu a garantujeme, že budeme aj naďalej poskytovať výnimočné služby v súlade s hodnotami, ktoré spájajú našu celosvetovú rodinu spoločnosti cargo-partner.

Berieme to osobne,
našim klientom slúžime lepšie ako iní
stúžbou po dokonalosti!