Kontakt Flappe öffnen
Spoločnosť

Dodržiavanie predpisov

V spoločnosti cargo-partner vždy jednáme zodpovedne a v súlade so zákonom. Náš Etický kódex definuje etický a právny rámec pôsobenia našej spoločnosti a pokrýva naše zdielané hodnoty a z nich vyplývajúce vnútorné normy chovania. Očakávame, že naši zamestnanci a obchodní partneri budú dodržiavať naše etické štandardy a ocenia kultúru otvorenej a priamej komunikácie.

Nahlasovanie

Bezúhonnosť a etické chovanie sú nepostrádateľné, ak máme prežiť  na dnešnom trhu. Preto podporujeme našich zamestnancov a obchodných partnerov, aby nám pomohli chrániť integritu spoločnosti cargo-partner tým, že nahlásia akékoľvek chovanie, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť našu povesť alebo obchodné vzťahy.

Ak máte pocit, že by ste mali nahlásiť niektorú z nasledujúcich tém, napíšte nám na integrity(at)cargo-partner.com:

  • Činnosti, ktoré môžu mať za následok ohrozenie zdravia a / alebo bezpečnosti osôb alebo poškodenie životného prostredia
  • Trestné činy
  • Stret záujmov
  • Protikonkurenčné správanie
  • Nedodržanie zákonnej povinnosti
  • Zneužitie majetku spoločnosti
  • Akékoľvek ďalšie právne alebo etické záležitosti
  • Zatajovanie ktorejkoľvek z vyššie uvedených tém

Všetky informácie budú prísne dôverné.


Ako vytvorím report?

Ak posielate report na adresu integrity(at)cargo-partner.com, popíšte prosím situáciu čo najpodrobnejšie, aby sme ju mohli  spracovať a vyšetriť. Uistite sa, že ste uviedli všetky relevantné informácie ohľadom KOHO sa to týkalo, ČO sa stalo, rovnako tak KEDY, KDE A AKO došlo k udalosti. Pokiaľ je to možné, uveďte kontaktné údaje, aby sme sa na Vás mohli obrátiť v prípade ďalších otázok.


Compliance Declaration

Download