Kontakt Flappe öffnen
Zmluvná logistika

Colná deklarácia a dodržiavanie predpisov

Celosvetovo sa naši odborníci na colnú problematiku sa starajú o správne, rýchle a nákladovo efektívne colné odbavenie vášho tovaru.

 

Radi Vám poskytneme poradenstvo v otázkach colného odbavenia: od prípravy colných dokladov až po žiadosti o vrátenie dane a reklamácie, colné a veterinárne kontroly, stanovenie cien a podanie.

Spoločnosť cargo-partner pracuje vo viac ako 30 krajinách sveta a vykonáva svoje vlastné colné odbavenie vo viac ako 20 krajinách. Ponúkame služby colného odbavenia pre dovoz, vývoz a tranzit v niekoľkých významných letiskách a námorných prístavoch. Na našich miestach colných služieb sa môžete spoľahnúť na priradeného colného deklaranta, ktorý sa postará špeciálne o vaše požiadavky.

Naše tímy zamerané na zabezpečenie dodržiavania predpisov zabezpečujú dodržiavanie všetkých medzinárodných smerníc a zákonných ustanovení, aby vaša preprava mohla prebehnúť hladko. Navyše sme viazaní vnútornými smernicami, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy týkajúce sa kvality služieb a environmentálnej, hospodárskej a sociálnej udržateľnosti. S podporou našich interných IT štruktúr pokračujeme v procese neustáleho zlepšovania v celej našej spoločnosti.