Kontakt Flappe öffnen
Odvetvia

Potraviny a tovar rýchlo podliehajúci skaze

Ponúkame prepravné a skladové služby pre všetky druhy tovaru, ktoré vyžadujú riadené okolité podmienky alebo klimatizovaný náklad medzi 15°C a 25°C, chladený náklad medzi 0°C a 4°C a zmrazený náklad do -18°C, vrátane rôznych riešení aktívneho a pasívneho balenia.

Manipulácia, skladovanie a preprava tovaru rýchlo podliehajúceho skaze, akým sú zelenina, mäso, mliečne výrobky, ovocie a kvety, si vyžaduje špeciálnu starostlivosť a odbornosť, ako aj vysokú kvalitu procesu a spoľahlivosť. Túto požiadavku uspokojujeme s našimi špecializovanými tímami pre potraviny a tovar rýchlo podliehajúci skaze vo všetkých cargo-partner pobočkách, z ktorých viaceré sú certifikované podľa ISO, IFS a QEP noriem.

Naše špecializované tímy po celom svete poskytujú dôkladnú konzultáciu týkajúcu sa vašej logistiky potravín a vytvoria pre vás riešenie od dverí k dverám prispôsobené vašim požiadavkám. Ponúkame logistické riešenia chladiaceho reťazca pre námornú, leteckú a cestnú dopravu, vrátane chladiarenských skladovacích zariadení, aktívnych a pasívnych chladiacich možností, akými sú Envirotainers, tepelné prikrývky a fólie, ako aj udržiavanie konštantnej teploty a vlhkosti a monitorovanie cez GPS. Naši odborníci na potraviny a rýchlo sa kaziaci tovar sa postarajú o všetky potrebné veterinárne a fytosanitárne kontroly a spracujú všetky postupy colného odbavenia.