Kontakt Flappe öffnen
Farmácia

Farmácia a zdravotná starostlivosť

Prepravu a skladovanie farmaceutických výrobkov zabezpečujeme neprerušenou prevádzkou chladiarenského reťazca s krátkymi prepravnými lehotami a konštantným riadením teploty pre všetky tovary v teplotnom rozmedzí -70°C až + 30°C.

Naše Pharma Competence centrá po celom svete zabezpečujú neprerušovaný chladiarenský reťazec s vysokými bezpečnostnými normami a dôslednou kontrolou kvality.

Na základe dlhoročných skúseností s manipuláciou s farmaceutickým tovarom ponúkame personalizované konzultácie na vytvorenie presných riešení a poskytovanie bezproblémového servisu pre vašu logistiku v oblasti zdravotnej starostlivosti. Špičková kvalita je zaručená vďaka špecializovanému personálu, procesom v súlade s ISO a HDP normami, skríningom dopravcov a dodávateľov a nepretržitým sledovaním teploty počas distribúcie. Všetky zainteresované strany dostanú komplexné informácie s podrobnými popismi procesov a alternatívami. Poskytujeme optimálne baliace systémy na základe tepelných požiadaviek vašich výrobkov, definujeme ideálne trasy a vyberáme najvhodnejšie dopravné prostriedky na dosiahnutie krátkych časov prepravy a spoľahlivého servisu.