Kontakt Flappe öffnen
Технологија

Целосно интегрирани ИТ-решенија во согласност со најсовремената технологија

Врз основа на нашето богато знаење и искуство во информатичката логистика, развиваме и имплементираме ефикасни системи, апликации и врски со цел да го подобриме целиот синџир на снабдување.