Kontakt Flappe öffnen
Společnost

Korporátní společenská zodpovědnost

cargo-partner se řídí strategií korporátní společenské zodpovědnosti založené na třech pilířích – ekologické, ekonomické a sociální udržitelnosti. Naše vedení považuje inovativní myšlení orientované na budoucnost pro příštích generací za základní aspekt jakékoli obchodní aktivity. Pro cargo-partner představuje sociální zodpovědnost povinnost vytvářet udržitelná zlepšení přesahující národní a kulturní hranice.

Naše striktní procesy kontroly kvality zajišťují, že spolupracujeme pouze s přepravci, kteří splňují nejvyšší standardy týkající se ekologicky přívětivých přepravních technologií. Kromě toho sponzorujeme výzkumné iniciativy v oblasti nových technologií, mezi které patří letadla s nízkou spotřebou paliva a kamiony na elektřinu. Sponzorujeme a podporujeme různé sociální a ekologické projekty po celém světě.

V roce 2008 cargo-partner založil sdružení „Environmental cargo-partners “ s cílem podpořit a urychlit přechod k ekologicky šetrným technologiím v oblasti dopravy a logistiky.

Fotovoltaický systém v sídle našeho vedení

Fotovoltaický sytém v sídle našeho vedení poblíž vídeňského letiště sestává z 1400 solárních panelů rozmístěných na střeše o ploše 4000 m2 a dodávajících 350 kWp.

Centrum denní péče Jugend Eine Welt ve slovenské Nitře

V centru denní péče v Nitře na Slovensku se Sestry Dona Boska starají o děti od 1 do 3 let a jejich matky. Za podpory společnosti cargo-partner a za pomoci organizace Jugend Eine Welt dává tento projekt dětem a jejich rodinách v romské a sintské komunitě šanci na lepší vzdělání a nové perspektivy do budoucnosti.

Projekt Blended Wing Body

Výkonný ředitel cargo-partner Stefan Krauter sponzoroval letecký projekt na sestrojení řízeného letadla typu BWB (se splývajícím křídlem a trupem) v celkové hodnotě 500 000 euro po dobu 5 let. Unikátní geometrie letadla snižuje aerodynamický odpor a zvyšuje účinnost paliva odhadem o 25 %.

Školní projekt Jugend Eine Welt v libanonské Qartabě

cargo-partner podporuje rozšiřování základní školy provozované sestrami Dona Boska v Qartabě, malé libanonské vesnici poblíž hranic se Sýrií. Kromě dětí z Libanonu školu navštěvuje více než 100 dětí syrských uprchlíků. Díky rozšíření mohla škola na podzim roku 2017 poskytnout místa pro celkem 325 dětí, z toho nejméně 250 dětí syrských uprchlíků.

Recyklace kamionových plachet

Ve spolupráci s programem tag.werk zaměřeným na zaměstnávání mladých realizovaným mezinárodní organizací Caritaz z rakouského Grazu dáváme starým kamionovým plachtám nový život. Staré a nepotřebné plachty tak najdou nové využití a projekt navíc poskytne mladým lidem zaměstnání bez obvyklé byrokracie. Staré plachty se nejprve vyčistí a poté se z nich nastříhají díly na nové výrobky. Po ušití žijí plachty nový život jako módní tašky přes rameno a taštičky na kosmetiku.

Dílna stavějící pece na chleba v Bhútánu

Společnost cargo-partner zajistila veškeré logistické služby pro projekt stavění pecí na chléb, který organizuje Bhútan Network Association ve spolupráci se stavitelem pecí Christofem Baderem. Christof Bader odcestoval do Bhútánu, aby místním studentům ukázal, jak postavit plně funkční pece na chleba s použitím místně dostupných materiálů. Tato důležitá iniciativa posiluje udržitelný regionální rozvoj a řemeslné dovednosti.

Nemocnice Jugend Eine Welt v syrském Damašku

Sestry Dona Boska provozují v syrském hlavním městě Damašku „Italskou nemocnici“ už více než 100 let. Od roku 2011  se nemocnice zaměřuje na ošetřování Syřanů zraněných ve válce. Společnost cargo-partner darovala nemocnici více než 30 000 euro, které se použily na urgentní chirurgické zákroky, nákup léků a poskytování základní finanční podpory zaměstnancům nemocnice.

 

Přeprava humanitární pomoci do Kasamy v Zambii

cargo-partner sponzoroval přepravu humanitární pomoci do denního sirotčince v zambijské Kasamě. Zařízení provozují Sestry dětí Ježíše Krista a poskytuje jídlo, oblečení, léky a vzdělávání.