Kontakt Flappe öffnen
Společnost

Dodržování předpisů

Ve společnosti cargo-partner vždy jednáme odpovědně a v souladu se zákonem. Náš Etický kodex definuje etický a právní rámec působení naší společnosti a pokrývá naše sdílené hodnoty a z nich vyplývající vnitřní normy chování. Očekáváme, že naši zaměstnanci a obchodní partneři budou dodržovat naše etické standardy a ocení kulturu otevřené a přímé komunikace.

Nahlašování

Bezúhonnost a etické chování jsou nepostradatelné, máme-li trvale přežít na dnešním trhu. Proto podporujeme naše zaměstnance a obchodní partnery, aby nám pomohli chránit integritu společnosti cargo-partner tím, že nahlásí jakékoli chování, které by mohlo negativně ovlivnit naši pověst nebo obchodní vztahy.

Pokud máte pocit, že byste měli nahlásit některá z následujících témat, zašlete je na adresu integrity(at)cargo-partner.com:

  • Činnosti, které mohou mít za následek ohrožení zdraví a / nebo bezpečnosti osob nebo poškození životního prostředí
  • Trestné činy
  • Střet zájmů
  • Protikonkurenční jednání
  • Nedodržení zákonné povinnosti
  • Zneužití majetku společnosti
  • Jakékoli další právní nebo etické záležitosti
  • Zatajování kteréhokoli z výše uvedených téma

Veškeré informace budou přísně důvěrné.


Jak vytvořím report?

Když posíláte report na adresu integrity(at)cargo-partner.com, popište situaci co nejpodrobněji, abychom ji mohli náležitě zpracovat a vyšetřit. Ujistěte se, že jste uvedli všechny relevantní informace ohledně KOHO se to týkalo, CO se stalo, stejně jako KDY, KDE A JAK došlo k události. Pokud je to možné, uveďte kontaktní údaje, abychom se na Vás mohli obrátit v případě dalších otázek.


Compliance Declaration

Download