Kontakt Flappe öffnen
Správa dodavatelského řetězce

Řízení rizik

Hledáte spolehlivý systém řízení a snižování rizik po celé délce dodavatelského řetězce?

 

Naše strategie a aplikace pro řízení dodavatelského řetězce poskytují ideální základ pro rychlé, efektivní a systematické řešení narušení a nesrovnalostí. 

I při dodržování těch nejvyšších standardů kvality představuje svou povahou proces přepravy a logistiky určitá rizika. Přerušení dodavatelského řetězce může mít za následek snížení výnosů, zbytečné náklady a narušení výroby a distribuce. cargo-partner vyvinul strategie a aplikace ke snížení výjimečných rizik a nesrovnalostí a reakcí na ně po celé délce dodavatelského řetězce. Poskytujeme hloubkovou podporu a konzultace, abychom zvýšili odolnost vašeho dodavatelského řetězce.

Naše služby řízení rizik zahrnují:

  • Pojištění přepravy

  • Řízení pohledávek

  • Analýzu rizik

  • Vyhodnocení přepravce

  • Management solventnosti

  • Proaktivní řízení výjimek

  • Tvorbu alternativních řešení

  • Monitoring dodavatelského řetězce a řízení varování