Kontakt Flappe öffnen
Ugovorna logistika

Carina i carinski propisi

Naši stručnjaci za carinu širom svijeta vode računa o pravilnom i blagovremenom carinjenju Vaše robe.

Rado ćemo Vam dati savjete o bilo kom pitanju u vezi sa  carinom: od pripreme carinskih dokumenata do povrata carine i prijave prigovora, carinskih i veterinarskih pregleda, određivanja cijena i podnošenja dokumenata.

cargo-partner posluje u više od 30 zemalja širom svijeta i vrši usluge carinjenja u preko 20 zemalja. Nudimo usluge carinjenja za uvoz, izvoz i tranzit u nekoliko značajnih aerodroma i morskih luka i na kamionskim terminalima. Na našim carinskim ispostavama možete se osloniti na posvećenog carinskog predstavnika koji će ispuniti Vaše posebne zahtjeve.

Naši timovi vode računa o tome da se poštuju sve međunarodne smjernice i zakonski propisi kako bi se Vaš transport mogao neometano odvijati. Isto tako, interne smjernice obavezuju nas na ispunjavanje najviših standarda u pogledu kvaliteta usluga i ekološke, ekonomske i društvene održivosti. Uz podršku naših internih IT struktura pratimo proces stalnog poboljšanja na nivou čitave kompanije.