Kontakt Flappe öffnen
Company

Сътрудничество

Ние в cargo-partner действаме отговорно и в съответствие със закона през цялото време. Нашият Кодекс за поведение определя етичната и правна рамка за  корпоративните ни действия и покрива общите ни ценности и последващите вътрешни поведенчески норми. Очакваме нашите служители и бизнес партньори да се придържат към етичните ни стандарти и да ценят откритата и пряка комуникация.

 

Сигнализиране

Почтеността и етичното поведение са крайно необходими за устойчиво развитие на днешния пазар. Ето защо ние насърчаваме нашите служители и бизнес партньори да ни помагат да защитаваме целостта на cargo-partner като съобщават за  поведение, което може да повлияе негативно на репутацията или бизнес отношенията ни.

Ако смятате, че трябва да съобщите за някоя от следните теми, любезно ги адресирайте на integrity(at)cargo-partner.com:

  • Действия, които могат да доведат до опасност за здравето на хората или увреждане на околната среда
  • Престъпления
  • Конфликт на интереси
  • Антиконкурентно поведение
  • Неспазване на правно задължение
  • злоупотреба с активи на дружеството
  • Всеки друг правен или етичен интерес
  • Прикриване на някое от изброените по-горе

Цялата информация ще бъде строго поверителна.


Как да изпратим информацията?

Когато изпращате съобщение на integrity(at)cargo-partner.com, моля опишете ситуацията възможно най-подробно, за да можем да я обработим и проучим по подходящ начин. Уверете се, че сте включили цялата необходима информация с КОГО, КАКВО се е случило, както и КОГА, КЪДЕ и КАК е станал инцидентът. Ако е възможно, моля, посочете данни за контакт, за да можем да се свържем с Вас в случай на допълнителни въпроси.


Compliance Declaration

Download